Autodesk InfraWorks 2024.0.1 โปรแกรมออกแบบโครงสร้างพื้นฐานฟรี

Autodesk InfraWorks 2024 คือ

Autodesk InfraWorks 2024 เป็นโปรแกรมออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโดย Autodesk ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบ และวิศวกรโยธาสามารถวางแผนโครงสร้างพื้นฐานได้สมจริงมากยิ่งขึ้น โดย InfraWorks สนับสนุนกระบวนการ BIM (การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร) ที่เชื่อมโยงกันทำให้นักออกแบบและวิศวกรโยธาสามารถวางแผนและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง

Autodesk Infraworks ซอฟท์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองเมือง ที่มีระบบการทำงานในรูปแบบของ BIM (Building Information Modeling) และ TIM (Town Information Modeling) ซึ่งกระบวนการทำงานในลักษณะดังกล่าวนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในกลุ่มของสถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง ตลอดจนนักวางแผนในการพัฒนาเมือง หรือจะนำไปใช้ในการต่อยอดการพัฒนาในสายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการในด้านที่ดิน การทำถนน คลองชลประทาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกายภาพ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพได้เป็นอย่างดี

โปรแกรม Autodesk InfraWorks: เครื่องมือสร้างและจัดการโมเดลสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเมือง

Autodesk InfraWorks เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Autodesk เพื่อช่วยในการสร้างและจัดการโมเดลสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะสำหรับโครงการทางพื้นที่ต่างๆ เช่น การวางระบบท่อน้ำ การสร้างถนน การแก้ไขระบบสาธารณูปโภค และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โดยใช้โปรแกรม InfraWorks นักวางแผนสามารถสร้างโมเดลสภาพแวดล้อม 3D ของเมืองและพื้นที่ที่มีรายละเอียดสูงได้ โดยการรวมข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลเส้นทางการขนส่ง และอื่นๆ เข้ากับโมเดลของโครงการ

โปรแกรม InfraWorks มีคุณสมบัติที่น่าสนใจต่อไปนี้:

 1. การสร้างและจัดการโมเดลสภาพแวดล้อม: InfraWorks ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดลสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเมืองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแก้ไของความสูงของสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สนามบิน และโครงสร้างอื่นๆ เพื่อให้สามารถทดลองและปรับปรุงโครงการก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นตอนต่อไป
 2. การนำเสนอและการแสดงผล: ผู้ใช้สามารถนำเสนอและแสดงผลโมเดลสภาพแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้เครื่องมือแสดงผล 3D และการสร้างอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อให้ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้อย่างชัดเจน
 3. การจัดการข้อมูล: InfraWorks มีระบบการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าและจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแสดงผลข้อมูลเป็นแผนที่และรายงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นในทีมงานได้อย่างง่ายดาย
 4. การวางแผนและการจำลอง: InfraWorks ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและจำลองผลกระทบของโครงการพัฒนาทางพื้นที่ได้อย่างเชื่อถือได้ ผู้ใช้สามารถทดลองเส้นทางการขนส่ง การต่อเติมระบบสาธารณูปโภค หรือการเพิ่มทรัพยากรในโครงการและพบกับปัญหาที่เป็นไปได้ล่วงหน้า

โปรแกรม Autodesk InfraWorks เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการโมเดลสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเมือง ช่วยให้นักวางแผนสามารถทดลองและปรับปรุงโครงการก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์และเติมเต็มในโครงการจริง

คุณสมบัติ

 • ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมในโครงการ
 • สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมากสำหรับแผนที่ในเมือง
 • พลังการสร้างแบบจำลองทางธรณีเทคนิค
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีพีเอส
 • ใช้วิซาร์ดเพื่อลดความซับซ้อนของการดำเนินการที่สำคัญ
 • คำนวณต้นทุนทั้งหมด
 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับการสร้างแบบจำลองของสะพาน
 • จดบันทึกในส่วนต่าง ๆ ของการลงทุนโครงการ
 • รองรับระบบพิกัดกว่า 4,000 ระบบทั่วโลก
 • เวกเตอร์การรวมข้อมูลอัตโนมัติ แรสเตอร์ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • อนุญาตให้วิเคราะห์สะพานและถนน และโครงสร้างอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคน ไฟไหม้
 • และอื่น ๆ.

Developers : Autodesk
License : Trial
ระบบปฏิบัติการ : Windows 10 / 11 (64 บิต – ทุกรุ่น)
ขนาด : 8.85 GB
นามสกุลไฟล์ : *.rar
อัพเดท : 20/07/2023
เวอร์ชั่น : 2024.0.1
สถานะ : ทดสอบแล้ว
อัพโหลดโดย : Thaiload

กดดาวน์โหลด

Password : sbz