Tekla Structures 2023 SP5 + VDO สอนติดตั้ง โปรแกรม BIM

Tekla Structures 2023 logo

ดาวน์โหลด โปรแกรม Tekla Structures 2023 SP5 (x64) + VDO สอนติดตั้ง โปรแกรมสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร ฟรี

Tekla Structures 2023 เป็นซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (building information modeling) หรือ BIM ซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างสำหรับ BIM ที่นำไปสร้างได้จริงมากที่สุด สามารถสร้าง รวม จัดการ และแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุและประกอบด้วยข้อมูลการก่อสร้าง สามารถใช้ Tekla Structures สำหรับการออกแบบ การจัดทำรายละเอียด(detailing) และการจัดการข้อมูลตั้งแต่การวางแผนแนวคิดไปจนถึงการแปรรูปและการก่อสร้างในไซต์งาน

โปรแกรม Tekla Structures 2023 ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลอง 3D ที่พรั่งพร้อมด้วยข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยประกอบด้วยข้อมูลเชิงโครงสร้างทั้งหมดสำหรับการสร้างและการดูแลจัดการโครงสร้าง แบบจำลอง Tekla เป็นแบบจำลองที่สร้างได้จริงเนื่องจากสามารถทำได้ถึงระดับ LOD 500 ซึ่งเป็นระดับการพัฒนาสูงสุดในปัจจุบัน แบบจำลองที่มี LOD (ระดับการพัฒนา) สูง, สร้างได้จริงจะช่วยลดปัญหาที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด, RFI (การขอข้อมูล) และผลลัพธ์สำหรับโครงการที่ให้ผลกำไรได้มากขึ้น คุณสามารถนำเข้า ส่งออก และเชื่อมโยงข้อมูลของคุณกับโซลูชันซอฟต์แวร์ เครื่องมือการก่อสร้างระบบดิจิตอล และเครื่องแปรรูปอื่นๆ ได้

Tekla Structures เป็นซอฟต์แวร์ BIM เชิงโครงสร้างที่ทรงพลัง ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างสามารถออกแบบ วิเคราะห์ ผลิต และก่อสร้างโครงสร้างเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Tekla Structures ประกอบด้วยเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้วิศวกรสามารถทำงานได้ตั้งแต่การสร้างแบบจำลอง 3 มิติไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อน

คุณสมบัติของโปรแกรม Tekla Structures

โปรแกรม Tekla Structures มีฟีเจอร์และคุณสมบัติที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรโครงสร้างในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างเหล็กได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
  • การวิเคราะห์โครงสร้าง โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กเพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างนั้นสามารถรับน้ำหนักและแรงต่างๆ ได้หรือไม่
  • การออกแบบโครงสร้าง โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลิตโครงสร้าง โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรผลิตโครงสร้างเหล็กได้อย่างแม่นยำและตรงตามมาตรฐาน
  • ก่อสร้างโครงสร้าง โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรก่อสร้างโครงสร้างเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานโปรแกรม Tekla Structures

โปรแกรม Tekla Structures สามารถใช้ได้สำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดหรือความซับซ้อนเพียงใด โปรแกรม Tekla Structures ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าโครงสร้างเหล็กที่สร้างขึ้นนั้นปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อดีของโปรแกรม Tekla Structures

โปรแกรม Tekla Structures มีข้อดีหลายประการที่ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้วิศวกรสามารถทำงานได้ตั้งแต่การสร้างแบบจำลอง 3 มิติไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น โปรแกรม Tekla Structures ช่วยให้วิศวกรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • ช่วยให้การทำงานมีความแม่นยำมากขึ้น โปรแกรม Tekla Structures ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบและการผลิตโครงสร้างเหล็กได้แม่นยำยิ่งขึ้น

โปรแกรม Tekla Structures เป็นซอฟต์แวร์ BIM เชิงโครงสร้างที่ทรงพลัง ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้วิศวกรสามารถทำงานได้ตั้งแต่การสร้างแบบจำลอง 3 มิติไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

Tekla Structures 2023

Developers : tekla
ระบบปฏิบัติการ : Windows 10 / 11 (64 บิต – ทุกรุ่น)
ขนาด : 3.59 GB
นามสกุลไฟล์ : *.rar
อัพเดท : 27/08/2023
เวอร์ชั่น : 2023 SP5
สถานะ : ทดสอบแล้ว
อัพโหลดโดย : Thaiload

กดดาวน์โหลด

Password : sbz